Welkom op de site die u alles vertelt over een klapvoet.

We spreken vaak van een klapvoet, maar een betere naam is eigenlijk een voetheffersparese. Dit is het onvermogen tot het heffen van de voet.

Deze site is tot stand gekomen doordat er in het Medisch Centrum Leeuwarden veel patiënten komen met een klapvoet. Dit komt door de expertise die dr Spronk met peestransposities (het losmaken, verplaatsen en weer vast zetten van een functionerende pees) heeft weten op te bouwen als lepra-arts in Afrika en later als plastisch chirurg in het MCL.
Veel huisartsen en specialisten weten niet van de mogelijkheid tot het opheffen van de klapvoet middels een peestranspositie. Patiënten met een klapvoet zullen dus ook niet worden doorverwezen. Toch zien we in het MCL veel mensen die al jaren een klapvoet hebben en geaccepteerd hebben dat dit zo is. Door mond op mond reclame of via patiëntensites komen ze uiteindelijk bij ons terecht. Met deze site, maar ook door onderzoek en presentaties hoop ik meer bekendheid te geven aan de mogelijkheid van een peestranspositie.
Let wel, het is niet bij iedereen mogelijk een peestranspositie uit te voeren, soms moeten we mensen teleurstellen. Veelal betreft dit gevallen waarbij de pezen, die wij gebruiken om de voet weer mee te laten heffen, niet functioneren. Zie indicatiestelling

Het is de bedoeling dat deze site een interactieve site wordt met tips en tricks van iedereen die te maken heeft met een klapvoet.
Dus heeft u een handige tip betreffende een klapvoet, dit kan van alles zijn, van een aanpassing in een schoen of de orthese, tot goede nabehandelingen, mail dit naar ons en ik zal zorgen dat het op deze site komt.

Aangezien er patiënten uit het hele land komen gebeurt de revalidatie rondom de operatie vaak in de woonplaats van de patiënt. Deze site is ook bedoeld als hulpmiddel voor revalidatie-artsen en fysiotherapeuten bij de voorbereiding en nabehandeling. Ook hiervoor geldt, indien er goede tips zijn: laat dit weten via de mail.

Uiteindelijk ontstaat er dan een site, waar veel op te vinden is voor en door patiënten met een klapvoet, maar ook voor huisartsen, fysiotherapeuten en revalidatie artsen.

Mocht u moeite hebben met de medische naamgeving, dan kunt u onder patiënten informatie een duidelijke uitleg van alle medische termen, bij uitleg benaming.

Aan informatie op deze site kunnen geen rechten of verplichtingen worden ontleend.