De operatie

Als u in aanmerking komt voor een peestranspositie, zult u eerst een afspraak krijgen bij de anesthesist. Deze zal een inschatting maken of u de operatie kan doorstaan, in de meeste gevallen is dit geen probleem. Ook zal de anesthesist samen met u bespreken of de operatie plaats zal vinden onder algehele narcose of door middel van een ruggenprik. De keuze hiervoor hangt af van u en van de anesthesist.

U zult worden opgenomen op afdeling M van het ziekenhuis, dit is de afdeling waar de plastische chirurgie zich bevindt. De opname zal plaats vinden op de dag van de operatie (of de dag ervoor indien u van ver moet komen), de dag na de operatie wordt er om ongeveer 08:00 visite gelopen en indien de pijn onder controle is en u met krukken kunt lopen zal u ontslagen worden uit het ziekenhuis.


Korte omschrijving van de operatie:

Als u op de operatiekamer bent gebracht en op de operatietafel ligt zal er een time-out plaats vinden. Dit houdt in dat gecontroleerd wordt of u de juiste patiënt bent, welke zijde geopereerd dient te worden en of alle apparatuur aanwezig is en goed functioneert. Hierna krijgt u de ruggenprik of wordt u onder narcose gebracht.

De operatie vindt plaats onder bloedleegte, hiervoor krijgt u een band om uw bovenbeen welke zal worden opgepompt.

We vangen aan met de achillespees verlenging, hiervoor worden een tweetal kleine (5mm) sneetjes gemaakt aan de binnenzijde van de enkel. Nadat de achillespees is verlengd zoeken we de aanhechting op van de m. Tibialis posterior pees en wordt deze vrij gelegd. Vervolgens zoeken we ook de m. Tibialis posterior pees op ongeveer 10 cm boven de enkel. Hierna wordt de pees doorgenomen bij zijn aanhechting en naar buiten geleid boven de enkel. Nu zoeken we de pees op van de m. Extensor hallucis longus en van de m. Extensor digitorum communis (beide op de overgang voetrug/enkel). Vanuit de wond bij de extensoren wordt een tunnelaar onderhuids naar de m. Tibialis posterior pees geleid, de pees vast gepakt en onderhuids naar de extensoren getrokken. De getransponeerde m. Tibialis posterior pees wordt voor een gedeelte vastgehecht aan de pees van de m. Extensor hallucis longus en voor een deel aan de m. Extensor digitorum communis. Zo nodig geschiedt hetzelfde voor de m. Peroneus brevis aan de buitenzijde van de voet.
Alle wondjes worden gehecht met oplosbare hechtingen en u krijgt een gipsverband.

fig_4a fig_4b
foto van littekens
volgt

foto van het been in het gips
volgt

Totale operatietijd bedraagt ongeveer 90 minuten.

U gaat naar de uitslaapkamer en daarna weer terug naar afdeling M.