Het natraject:

Het natraject is als volgt.

Direct na de operatie:

Als de operatie is verricht, zult u een gipsspalk krijgen. Hierbij staat de voet in maximale dorsoflectie (tenen naar de neus) en in eversie (buitenkant van de voet is hoger dan de binnenkant van de voet).
Deze gipsspalk is gemaakt van mineraal gips en kan niet belast worden. U moet dus kunnen lopen met krukken en mag de voet dus niet belasten. Verder dient de voet zo veel mogelijk hoog gehouden te worden: enkel hoger dan de knie en knie hoger dan de heup. Lopen (met krukken) alleen voor de nodige dingen, zeker de eerste dagen.

Na twee weken:

Afspraak bij ons op de gipskamer voor wondinspectie en gipswissel. Uw minerale gipsspalk wordt verwijderd en een plastic circulair gips wordt aangemeten. Dit plastic gips mag belast worden, zij het dat u er niet op kunt lopen aangezien de voet nog steeds in dorsoflectie en eversie staat. U kunt dan wel steunen op de hak. Ook het mobiliseren kunt u dan uitbreiden, voet hoeft niet meer continu omhoog.

Foto met plastic circulair gips volgt

Na zes weken:

Afspraak bij ons op de gipskamer voor verwijderen van het plastic gips, hierna gaat u naar de poli plastische chirurgie en vindt nogmaals een wondinspectie plaats. Verder wordt er een soort steunkous aangemeten, aangezien de voet vaak langdurig vocht vasthoud na de operatie.

Foto met tubigrip volgt

Zes weken tot drie maanden:
U blijft de steunkous gebruiken en gaat mobiliseren met krukken. Samen met uw fysiotherapeut of revalidatie arts gaat u oefenen om uw voet weer te heffen (zie revalideren na de operatie) . Eventuele littekenmassage om verklevingen te voorkomen en vocht afvloed te verbeteren. Oefen afzet en normaal looppatroon. Dit in het begin drie keer per week, als oefeningen bekend zijn, kan dit afgebouwd worden.
Krukken kunnen weg als looppatroon voldoende stabiel is.

Vaak is het zo dat het eerste jaar de beweeglijkheid van de enkel nog steeds verder toe neemt, de zwelling steeds meer afneemt en ook de getransponeerde pees steeds sterker wordt en dus meer gaat heffen.

We spreken van (in onze ogen ) een geslaagde operatie als u voet niet meer naar beneden hangt en kan heffen tot een enkelhoek van 90 graden. Dit is in principe een goede situatie voor alle daagse dingen. Wel dient u er rekening mee te houden dat de pees die gebruikt is om de voet weer mee te heffen, minder omhoog en naar beneden kan dan de echte voetheffer (m Tibialis anterior). De maximale uitslag bij heffen en buigen blijft dus minder dan voorheen, echter wel functioneel.

Hopelijk kunnen we in de recente toekomst u meer duidelijkheid geven over de resultaten dmv onderzoek.